Velkommen

 

 

Velkommen til Afdeling for Medicinsk Fysik på Aarhus Universitetshospital.

 

Afdeling for Medicinsk Fysik er en del af Onkologisk Afdeling D på Aarhus Universitetshospital.

 

I samarbejde med Stråleterapien og læger i Onkologisk Afdeling varetager vi strålebehandling af kræftpatienter. Afdelingen er herudover ansvarlig for strålingsdosimetrien, kvalitetssikring og reparation af behandlingsudstyr, dosisovervågning af personale i regionen samt en række IT-orienterede opgaver.

 

Denne hjemmeside indeholder primært webbaserede redskaber til internt brug. Hvis du ønsker at vide mere om afdelingen, kan du besøge vores officielle hjemmeside hos Region Midtjylland på www.AUH.dk.

 

 

 

Medfys.dk © 2010-2024

 Afdeling for Medicinsk Fysik

 Aarhus Universitetshospital